Az olcso-utak.hu oldalon telejesített megrendelésről szóló szerződés

Preambulum

Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft (1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 8/9. MKEH engedélyszám: U- 000646, Adószám: 13553687-2-41 , Cgj.: 01-09-861273, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-61279/2012., Kamarai nyilvántartási száma: BU13553687, Statisztikai számjel: 13553687-7912-113-01., Telefon:+ 36 1 785 84 92, + 36 20 6690 297 Fax: + 36 1 785 84 90 , OTP BANK: 11713005-20400756-00000000) az Internetes weboldalain (online megrendelés) az alábbi Utazás Megrendelésre Szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal, aki a weboldalon keresztül utazás megrendelést küld.
Online utazás megrendeléskor az Megrendelő nem tudja elküldeni a megrendelését mielőtt az alábbiakat nem olvasta illetve nem fogadta volna el. Jelen szerződés a Megrendelő (Utas) részéről történő elfogadással jön létre. Az utazás megrendelésének elküldése lehetetlen anélkül, hogy a megrendelő a kis négyzetben nem jelölné be az elfogadást, bejelölés nélkül a biztonsági rendszer nem engedi elküldeni a megrendelőlapot. Amennyiben az Utazás Megrendelésre Szóló Szerződési feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Dive Hard Tours Internetes weblapjait.

A megrendelés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek. A két fél egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján az alábbi szerződés jön létre. Ezen szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.) A Dive Hard Tours Kft. által üzemeltetett honlap: www.olcso-utak.hu használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Utazás Megrendelésre Szóló Szerződésben foglaltakat. Felhasználó a honlap használatával elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a szerződést nem fogadja el, kérjük ne használja a www.olcso-utak.hu -t.

2.) A www.olcso-utak.hu honlap meglátogatása a látogató vagy más harmadik fél és a Dive Hard Tours Kft. között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem keletkeztet. Megrendelő elküldése nem kötelezi a Dive Hard Tours Kft-t utazási szerződés megkötésére.

3.) A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Dive Hard Tours Kft. oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. A Dive Hard Tours Kft. oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.) A Dive Hard Tours Kft ingyenesen bocsátja használatra a www.olcso-utak.hu oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A Dive Hard Tours Kft. nem tehető felelőssé a www.olcso-utak.hu oldalán fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Dive Hard Tours Kft. minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

5.) Dive Hard Tours Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

6.) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A www.olcso-utak.hu -on elérhető információk rendszeresen módosulnak. A Dive Hard Tours Kft. fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

7.) Az utazásokat a Dive Hard Tours Kft. a www.olcso-utak.hu honlapjára a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő , ügynevezett XML technológiával töltik fel, ezért a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási időpontok megváltoztatására a Dive Hard Tours Kft-nek nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a Dive Hard Tours Kft. a felelős. A Dive Hard Tours Kft-nek a megrendelés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e a megrendelő részére. A szállodai leírásoknál, utazásoknál az ott szereplő éttermek nevei illetve a nyitvatartási idők csak tájékoztató jellegűek, azok megváltozása esetében a Dive Hard Tours Kft. nem tartozik felelősséggel. A honlapon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget a Dive Hard Tours Kft. nem vállalja. A www.olcso-utak.hu honlapon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, amely az utazási irodát az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. Mindig az utazási iroda által írásban visszaigazolt részvételi díj a mérvadó. A helyes fizetendő részvételi díj az iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

8.) A Dive Hard Tours Kft. által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a www.olcso-utak.hu oldalán található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A Dive Hard Tours Kft. mindent megtesz azért, hogy a www.olcso-utak.hu-n található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A Dive Hard Tours Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a www.olcso-utak.hu oldalon található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a www.olcso-utak.hu oldalon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A honlapon szereplő utazások illetve azok indulási időpontjai nem a szabad helyeket jelzik. A Dive Hard Tours Kft. mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Dive Hard Tours Kft. természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért,hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait.

9.) Némely utazást először az utazásszervező utazási iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben a Dive Hard Tours Kft. jogosult az megrendelőtől az adott utazásszervező utazási iroda feltételei szerint a teljes díjat bekérni. Sikertelen foglalás esetén a megrendelő által megfizetett teljes összege visszatérítendő a megrendelő részére, amennyiben a megrendelő nem választ a Dive Hard Tours Kft. kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás teljes díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a megrendelő az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

10.) Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdéseire a felhasználó az aktuális teljes és pontos adatok megadását követően hajta végre a regisztrálást. A Dive Hard Tours Kft. a www.olcso-utak.hu szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Dive Hard Tours Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Dive Hard Tours Kft. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

11.) A felhasználó fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért a felhesználó viseli a kizárólagos felelősséget. A felhasználó köteles azonnal értesíteni a Dive Hard Tours Kft.-t, az esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Dive Hard Tours Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

12.) A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Dive Hard Tours Kft. valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

13.) A A Dive Hard Tours Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A A Dive Hard Tours Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a A Dive Hard Tours Kft. kizárja.

14.) A www.olcso-utak.hu oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak a A Dive Hard Tours Kft. szerkesztése alá, a A Dive Hard Tours Kft. nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a www.olcso-utak.hu oldalon nem jelenti automatikusan, hogy a A Dive Hard Tours Kft. egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

15.) A foglalással kapcsolatos részletes információk megismeréséhez kérjük olvassa el figyelmesen az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat. Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalási űrlapon is.

16.) A www.olcso-utak.hu oldalon megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződés. Az utazási az utas és az utazás szervező között szerződés a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

17.) A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. A konkrét megrendelésre szóló utazási szerződést illetve a nyilatkozatot a részvételi díj befizetése után a megrendelő és/vagy főutas (szerződő megrendelő) által megadott E-mail címre a Dive Hard Tours Kft. megküldi. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a megrendelő a A Dive Hard Tours Kft. részére. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.

18.) Élménybeszámolók, szálloda értékelések. A A Dive Hard Tours Kft. felkéri minden utasát a A Dive Hard Tours Kft. által közvetített útról való visszatérés után egy kérdőív kitöltésére, amelyben az utas összefoglalhatja és értékelheti a nyaralása lefolyását, a A Dive Hard Tours Kft. egyes szolgáltatásait, az utazás szervezőjét, elszállásolást stb... Az élménybeszámoló elküldésével az utas kifejezett beleegyezését adja annak névvel együtt történő közzétételéhez az A Dive Hard Tours Kft. által üzemeltetett weboldalakon.

19.) Számlázásra vonatkozó részletes előírások Ezen az oldalunkon találja meg a leírást:http:/www.olcso-utak.hu/utazas-fizetese

20.) Dive Hard Tours ügyeleti telefonszáma: +36-20-66 90 297 csak akkor hívja, ha bajba jutott és már az Utasunk továbbá, ha mondanivalója nem várhat a következő munkanapig. Kérjük, ezt a számot ne hívja munkaidőn kívül, ha csak a szabad helyekről illetve utazásról szeretne érdeklődni.

21.) Magyarázat a szerződés érvényessége és hatályosságának megértéséhez: Amikor az Utas és az Utazásszervező utazási szerződést köt, akkor az a szerződés érvényes, de nem hatályos. Akkor válik hatályossá ez a szerződés, amikor az utazásszervező írásbeli visszaigazolást küld az utazásközvetítőn keresztül az Utasnak.
A szerződés érvényessége: A szerződés ALKALMAS a célzott joghatások kiváltására, nem ütközik jogszabályi tilalmakba, megfelel a felek akaratának.
A szerződés hatályossága: A szerződés TÉNYLEGESEN kiváltja a célzott joghatásokat, jogok és kötelezettségek keletkeznek.

22.) A megrendelőnek az utazás megrendeléskor nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben rendelte meg az utazást. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást
- nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát)
- adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább)
- adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni)
Kérdése van? Hívjon fel minket most!