Szerzői jog

Röviden és érthetően: Ne lopd le a honlap tartalmát mert bűncselekményt követsz el vele!

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jogi védelem az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat, ún. műveket illeti elsősorban (pl. szépirodalmi művek, zeneművek, filmalkotások, festés, szobrászat útján létrejött alkotások), de védelmet biztosít olyan műtípusok esetében is, mint a szoftverek, illetve az adatbázisok.
 

Büntetőjogi jogérvényesítés

Szerzői jogsértés esetén büntetőjogi szankciók is alkalmazhatók a jogsértővel szemben. A szerzői jogok megsértéséhez kapcsolódó ügyekben nyomozóhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jár el, ott tehető feljelentés is.

Büntető feljelentést a NAV-nál - Budapesten a NAV Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál, vidéken pedig a NAV helyileg illetékes regionális bűnügyi igazgatóságánál lehet tenni.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a szerzői jogok megsértése vonatkozásában az alábbi tényállásokat tartalmazza:

  • Bitorlás (Btk. 384. §)
  • Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §)
  • Védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §)
  • Jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387.§).

A weblap tartalma / Felelősségkorlátozás

Ezen a weblapon széles körű információkat és szolgáltatásokat kínálunk.

Ez a weblap a lehető legnagyobb körültekintéssel készült. Ennek ellenére az utazási iroda a weblapon rendelkezésre bocsátott információk (pl. szállodai leírások, részvételi díjak) helyességét, aktualitását, teljességét és minőségét nem garantálja. Ezek az információk ezért csak eseti megállapodás alapján válhatnak a megkötendő szerződés részévé.


Az információkat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínáljuk a felhasználónak; ezért nem vállalunk semmiféle felelősséget a weblap használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károkozásból származik.


Ezen kívül nem vállalunk felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkező kárért.


Kizárólagos jogfenntartással élünk az oldal részeinek vagy a teljes ajánlatnak külön értesítés nélküli változtatására, kiegészítésére, törlésére vagy a közlemény átmeneti vagy végleges megszüntetésére.


Fenntartjuk a jogunkat arra is, hogy az adatokat, leírásokat, árakat bármikor módosítsuk.

Egy utazásra való jelentkezés nem hoz létre utazási szerződést, illetve az utazási irodát nem kötelezi a szolgáltatás nyújtására. Nem kötelezi az utazási irodát az elírásból származó részvételi díjon hirdetett utazás biztosítása.

Kérdése van? Hívjon fel minket most!